Ged design Georg Gedl industrijski dizajn

Design koncept zadnje stene avtodoma – Plastoform, od ideje do izvedbe

Prvi pogovori o sodelovanju med podjetjem Plastoform in g. Georgom Gedlom pri oblikovanju konceptne zadnje stene so se pričeli v začetku tega leta. Direktor podjetja Franci Gregorčič in vodja prodaje (tujina) Peter Gorenc sta imela idejo, da bi na mednarodnem karavan salonu v Düsseldorfu na svojem razstavnem prostoru predstavili izdelek na katerem bi prikazali razvojne možnosti podjetja. V ta namen so angažirali izkušenega oblikovalca Georga Gedla, ki v tej branži deluje že več kot 28 let. Več kot 20 let je bil zunanji sodelavec Adrie Mobil, kjer je oblikoval avtodome in počitniške prikolice.

Že na prvem delovnem sestanku so skupaj z oblikovalcem sestavili smernice za oblikovanje nove konceptne stene. Stena naj bi bila po velikosti primerna za integrirani avtodom. Celotna oblika naj bi izstopala od obstoječih na trgu. Poleg oblike naj bi stena predstavila vse tehnične in izvedbene možnosti podjetja. Imela naj bi modularne elemente s katerimi se laže prilagaja željam bodočih naročnikov. Luči naj bi se oblikovno prilagajale celotni obliki stene, kar pomeni, da se za ta namen ne uporabljajo že obstoječe luči na trgu. Na steni naj bi se predstavilo tudi okno (akril-pleksi), ki ga izdeluje Plastoform Blanca.

Na podlagi teh smernic je Gedl pristopil k prvi fazi projekta, k risanju številnih idejnih skic, ki prikazujejo možne oblike nove stene. Po izboru najboljših, je pristopil k risanju 6 finalnih predstavitvenih-render-risb. Ob predstavitvi vodstvu Plastoforma, je g. Gedl razložil svoj pogled na posamezne ideje. Po daljšem pogovoru so kot najboljšo idejno obliko izbrali design 9.A in design 12. Na podlagi še enega pogovora, pri katerem je sodeloval tudi Franci Mlakar (vodilni konstruktor v razvoju podjetja) je bil za realizacijo izbran design 12. Georg Gedl je izdelal tehnične risbe v merilu 1:1 s podanimi vsemi potrebnimi merami. Na podlagi te risbe so v razvoju Plastoforma izdelali 3D računalniško risbo, ki je služila za osnovo rezkanja design makete v merilu 1:2,5. Design maketa je potrebna predvsem za ugotovitev pravilnega poteka površin, razmerij in celotne oblike. Po nekaj manjših korekcijah so izdelali CNC model v merilu 1:1, ki je potreben za izdelavo aluminijskega orodja. S postopkom vakumskega termoformiranja je bila v začetku meseca julija izdelana prva konceptna zadnja stena iz ABS-a. V sodelovanju s podjetjem Farmel so po oblikovalski ideji g. Gedla razvili posebne LED luči. V drugi polovici avgusta je bila konceptna zadnja stena končana in pripravljena za odpremo v karavan salon Düsseldorf.

slika-1

Slika 1: v fazi iskanja oblike so nastale številne idejne skice, ki prikazujejo različne oblikovalske rešitve.

slika-2 slika-6 slika-5 slika-4 slika-3

Slike 2-6: finalne predstavitvene risbe-renderji, katere je Georg Gedl predstavil vodilnim osebam podjetja Plastoform iz Šmarjete.

slika-7

Slika 7: “zmagovalna” idejna risba, ki je bila vsem najbolj všeč, tudi po mnenju razvoja ni predstavljala večje konstrukcijske težave.

slika-7-a

Slika 7.a: Gedl razlaga svoje idejne osnutke. Od leve na desno Franci Mlakar (razvoj), Franci Gregorčič (direktor) in Georg Gedl (oblikovalec).

slika-8

Slika 8: tehnična risba narisana v merilu 1:1, kjer je Gedl podal glavne oblikovalske smernice za izdelavo 3D računalniške risbe. Na podlagi teh risb, ki so nastale v razvojnem oddelku je bil izdelan program za CNC rezkanje makete.

slika-9

Slika 9: na podlagi tehnične risbe so v razvoju narisali 3D računalniško risbo z dodelano celotno obliko, pripravljeno za rezkanje. Na podlagi te risbe so v Plastoform Blanca razvili in izdelali zadnje okno iz črnega akrila.

slika-10

Slika 10: rezkanje makete v merilu 1:2,5 iz mediapan plošč.

slika-11

Slika 11: Gedl si pozorno ogleduje maketo, zraven so Pavle Zupančič (vodja razvoja) ter Franci Gregorčič (direktor).

slika-12

Slika 12: pogovor o možni izvedbi LED luči. Božo Geršak (podjetje Farmel), ki skrbi za razvoj luči, Georg Gedl (oblikovalec) ter Matej Janežič (konstruktor razvoj Plastoform).

slika-13

Slika 13: v prvi polovici avgusta je bil v proizvodnji narejen prvi kos zadnje stene iz termoformiranega ABS-a.

slika-14

Slika 14: zadnji preizkusi delovanja LED luči pred odpravo izdelka v Nemčijo.

slika-15

Slika 15: konceptna zadnja stena, predstavljena na razstavnem prostoru podjetja Plastoform v Düsseldorfu na karavan salonu.

slika-16

Slika 16: zadovoljni obrazi ob predstavitvi konceptne zadnje stene na karavan salonu. Peter Gorenc (vodja projekta Plastoform), Georg Gedl (avtor oblike), Franci Gregorčič (direktor Plastoform Šmarjeta) ter Vlado Mihalič (vodja razvoja Plastoform Blanca).

Foto: Plastoform