SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne strani Ged design so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2). Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih ponuja podjetje Ged design Robert Horvat s.p., s sedežem na naslovu Brezovica 5, 8220 Šmarješke Toplice (v nadaljnjem besedilu: Ged design) oziroma pri vseh pravnih in poslovnih odnosih med podjetjem Ged design in naročnikom, razen kadar se podjetje Ged design in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

Priporočamo, da pred uporabo naših spletnih strani pozorno preberete splošne pogoje poslovanja, saj so le-ti za vas zavezujoči s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran. Šteje se, da ste z vsakim povpraševanjem ali naročilom, opravljenim preko naše spletne strani, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja in z njimi soglašate. Ged design si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

Spletna stran je dostopna vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov včasih dostop do spletne strani ni mogoč. Pridržujemo si pravico, da za določen ali nedoločen čas omejimo ali popolnoma ustavimo dostop do strani spletne strani.

ODDAJA NAROČILA

Naročilo naročnik odda po elektronski pošti. Z oddajo naročila v pisni obliki, je naročnik seznanjen s pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Pod pravno formalno veljavno naročilo spadata elektronska pošta in naročilnica. Z oddajo naročila se kot naročnik strinjate z našimi pogoji poslovanja ter se obvezujete, da boste svoje obveznosti poravnali v roku in skladno s pogoji.

ROK IZDELAVE

Podjetje Ged design naročeno dobavi v roku desetih delovnih dni, če ni drugače dogovorjeno. V primeru večjih ali zahtevnejših naročil, se rok dobave skladno z obsegom ali zahtevnostjo naročila podaljša, o čemer podjetje Ged design pisno (preko elektronske pošte) obvesti naročnika. Naročeno lahko naročnik prevzame na sedežu podjetja Ged design ali pa naročeno podjetje Ged design po pošti pošlje na naslov naročnika.

AVTORSKE PRAVICE

Odgovornost za celotno gradivo, ki ga naročnik storitve dostavi podjetju Ged design (datoteke, grafike, fotografije, besedilo itd.) za izvajanje storitve (oblikovanje, izdelava itd.), odgovarja naročnik. V kolikor priskrbljeno gradivo krši zakon o avtorskih pravicah, za to odgovarja naročnik storitev.

CENE IN OBRAČUN STROŠKOV

Vse cene na spletni strani in podane preko elektronske pošte so navedene v EUR in ne vključujejo 22% DDV. Podjetje Ged design vse svoje storitve obračuna skladno s posredovano ponudbo, in sicer na dan opravljene storitve. Oblikovanje in grafično pripravo zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 30 minutnih intervalih. Pred potrditvijo naročila kot naročnik zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, v nasprotnem primeru za reklamacije stroškov storitev ne odgovarjamo.

IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Izjava o varovanju zasebnosti opredeljuje zbiranje in uporabo podatkov.

Pri pregledovanju spletnih strani strežnik v vašem računalniku v tako imenovanem piškotku (cookie-ju) shrani delčke informacij, ki niso osebne narave in se uporabljajo za prijaznejšo uporabo spletnega mesta. Ko na vašem računalniku zaprete vse spletne brskalnike, uničite tudi vse piškotke, ki jih je spletno začasno shranilo na vašem računalniku. Svojemu brskalniku lahko naročite, da vas opozori vsakič, ko vam strežnik pošlje piškotek ali mu spremenite nastavitve, da ne sprejema piškotkov.

Za pošiljanje povpraševanja preko kontaktnega obrazca na spletni strani morate vpisati svoje podatke, za kar v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov potrebujemo vaše dovoljenje. Ob pošiljanju sporočila preko kontaktnega obrazca, bomo vpisan e-poštni naslov uporabili izključno za kontaktiranje v namen, naveden ob pošiljanju povpraševanja. Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Kadarkoli lahko zaprosite da vaše kontakte izbrišemo, v tem primeru nam pišite na elektronski naslov maja@ged-design.si.

HRANITEV DATOTEK

Podjetje Ged design ni dolžno hraniti grafičnih datotek, ki se jih naročniku posreduje za potrditev storitve ali končnih grafičnih izdelkov (npr. grafična priprava nalepk, oblikovanje nalepk in etiket, fotografije itd.).

REKLAMACIJE STORITEV

Rok za reklamacijo izdelkov je 8 dni, v kolikor se pojavi na vaših izdelkih napaka, katero je zakrivilo podjetje Ged design. Reklamacije po izteku tega roka se ne upoštevajo. Reklamacij za izdelke, ki niso bili primerno skladiščeni, ne moremo upoštevati.

Odgovornost naročnika je, da pred tiskom/izdelavo natančno pregleda grafični dizajn, poslan po elektronski pošti s strani podjetja Ged design. Po potrditvi končnega dizajna naknadne spremembe niso več mogoče oziroma so povezane z obračunom dodatnih stroškov. Storitve tiskanja se izvajajo glede na poslane datoteke s strani naročnika. Barvne ali druge spremembe morajo biti ustrezno označene v datoteki ali jasno podane v naročilu, drugače se ne upoštevajo. Podjetje Ged design ne odgovarja in jamči za morebitne napake, katere je naročnik spregledal, niti za kakršnekoli pravopisne napake v tekstu.

ROK PLAČILA

Naročnik se obvezuje, da bo podjetju Ged design plačal za opravljene storitve najkasneje v roku 30 dni (v kolikor ni s pogodbo drugače določeno) od izdaje blaga. V primeru neplačila po 30-ih dneh ima podjetje Ged design pravico naročniku, po predhodnem obvestilu, zaračunati zamudne obresti. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale z zamudo plačila.

PRAVNI POUK

Naročnik je ob oddaji naročila v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in z njimi v celoti soglaša. V primeru reševanja morebitne reklamacije ali nasporazuma je pisna komunikacija med strankama ključnega pomena, zato vas prosimo, da nam po osebnem obisku ali telefonskem pogovoru pošljete vaše naročilo še v pisni obliki. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče.

Splošni pogoji poslovanja podjetja Ged design so veljavni  od 1. januarja 2020 do preklica.