SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne strani Ged design so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2). Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih ponuja podjetje Ged design Robert Horvat s.p., s sedežem na naslovu Brezovica 5, 8220 Šmarješke Toplice (v nadaljnjem besedilu: Ged design) oziroma pri vseh pravnih in poslovnih odnosih med podjetjem Ged design in naročnikom, razen kadar se podjetje Ged design in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

Priporočamo, da pred uporabo naših spletnih strani pozorno preberete splošne pogoje poslovanja, saj so le-ti za vas zavezujoči s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran. Šteje se, da ste z vsakim povpraševanjem ali naročilom, opravljenim preko naše spletne strani, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja in z njimi soglašate. Ged design si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

Spletna stran je dostopna vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov včasih dostop do spletne strani ni mogoč. Pridržujemo si pravico, da za določen ali nedoločen čas omejimo ali popolnoma ustavimo dostop do strani spletne strani.

ODDAJA NAROČILA

Naročilo naročnik odda po elektronski pošti. Z oddajo naročila v pisni obliki, je naročnik seznanjen s pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Pod pravno formalno veljavno naročilo spadata elektronska pošta in naročilnica. Z oddajo naročila se kot naročnik strinjate z našimi pogoji poslovanja ter se obvezujete, da boste svoje obveznosti poravnali v roku in skladno s pogoji.

ROK IZDELAVE

Podjetje Ged design naročeno dobavi v roku desetih delovnih dni, če ni drugače dogovorjeno. V primeru večjih ali zahtevnejših naročil, se rok dobave skladno z obsegom ali zahtevnostjo naročila podaljša, o čemer podjetje Ged design pisno (preko elektronske pošte) obvesti naročnika. Naročeno lahko naročnik prevzame na sedežu podjetja Ged design ali pa naročeno podjetje Ged design po pošti pošlje na naslov naročnika.

AVTORSKE PRAVICE

Odgovornost za celotno gradivo, ki ga naročnik storitve dostavi podjetju Ged design (datoteke, grafike, fotografije, besedilo itd.) za izvajanje storitve (oblikovanje, izdelava itd.), odgovarja naročnik. V kolikor priskrbljeno gradivo krši zakon o avtorskih pravicah, za to odgovarja naročnik storitev.

CENE IN OBRAČUN STROŠKOV

Vse cene na spletni strani in podane preko elektronske pošte so navedene v EUR in ne vključujejo 22% DDV. Podjetje Ged design vse svoje storitve obračuna skladno s posredovano ponudbo, in sicer na dan opravljene storitve. Oblikovanje in grafično pripravo zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 30 minutnih intervalih. Pred potrditvijo naročila kot naročnik zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, v nasprotnem primeru za reklamacije stroškov storitev ne odgovarjamo.

IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Izjava o varovanju zasebnosti opredeljuje zbiranje in uporabo podatkov.

Pri pregledovanju spletnih strani strežnik v vašem računalniku v tako imenovanem piškotku (cookie-ju) shrani delčke informacij, ki niso osebne narave in se uporabljajo za prijaznejšo uporabo spletnega mesta. Ko na vašem računalniku zaprete vse spletne brskalnike, uničite tudi vse piškotke, ki jih je spletno začasno shranilo na vašem računalniku. Svojemu brskalniku lahko naročite, da vas opozori vsakič, ko vam strežnik pošlje piškotek ali mu spremenite nastavitve, da ne sprejema piškotkov.

Za pošiljanje povpraševanja preko kontaktnega obrazca na spletni strani morate vpisati svoje podatke, za kar v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov potrebujemo vaše dovoljenje. Ob pošiljanju sporočila preko kontaktnega obrazca, bomo vpisan e-poštni naslov uporabili izključno za kontaktiranje v namen, naveden ob pošiljanju povpraševanja. Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Kadarkoli lahko zaprosite da vaše kontakte izbrišemo, v tem primeru nam pišite na elektronski naslov maja@ged-design.si.

HRANITEV DATOTEK

Podjetje Ged design ni dolžno hraniti grafičnih datotek, ki se jih naročniku posreduje za potrditev storitve ali končnih grafičnih izdelkov (npr. grafična priprava nalepk, oblikovanje nalepk in etiket, fotografije itd.).

REKLAMACIJE STORITEV

Rok za reklamacijo izdelkov je 8 dni, v kolikor se pojavi na vaših izdelkih napaka, katero je zakrivilo podjetje Ged design. Reklamacije po izteku tega roka se ne upoštevajo. Reklamacij za izdelke, ki niso bili primerno skladiščeni, ne moremo upoštevati.

Odgovornost naročnika je, da pred tiskom/izdelavo natančno pregleda grafični dizajn, poslan po elektronski pošti s strani podjetja Ged design. Po potrditvi končnega dizajna naknadne spremembe niso več mogoče oziroma so povezane z obračunom dodatnih stroškov. Storitve tiskanja se izvajajo glede na poslane datoteke s strani naročnika. Barvne ali druge spremembe morajo biti ustrezno označene v datoteki ali jasno podane v naročilu, drugače se ne upoštevajo. Podjetje Ged design ne odgovarja in jamči za morebitne napake, katere je naročnik spregledal, niti za kakršnekoli pravopisne napake v tekstu.

ROK PLAČILA

Naročnik se obvezuje, da bo podjetju Ged design plačal za opravljene storitve najkasneje v roku 30 dni (v kolikor ni s pogodbo drugače določeno) od izdaje blaga. V primeru neplačila po 30-ih dneh ima podjetje Ged design pravico naročniku, po predhodnem obvestilu, zaračunati zamudne obresti. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale z zamudo plačila.

PRAVNI POUK

Naročnik je ob oddaji naročila v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in z njimi v celoti soglaša. V primeru reševanja morebitne reklamacije ali nasporazuma je pisna komunikacija med strankama ključnega pomena, zato vas prosimo, da nam po osebnem obisku ali telefonskem pogovoru pošljete vaše naročilo še v pisni obliki. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče.

Pravno obvestilo zaradi GDPR uredbe

Upravljavec spletnih strani https://www.znass.si je podjetje ZNASS, transport d.o.o.

Spletne strani so namenjene splošnemu informiranju o podjetju in naših storitvah. Vsebina teh spletnih strani je last upravljavca in kot takšna avtorskopravno zaščitena. Vse informacije in podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave. Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletnih strani brez predhodnega obvestila.

ODGOVORNOST

Upravljavec teh spletnih strani in podjetje, ki je postavilo spletne strani ne jamčita za točnost podatkov na spletnih straneh in ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, ki izhaja iz ogleda/uporabe teh spletnih strani in dostopa do objavljenih informacij.
Spletne strani vsebujejo tudi povezave do spletnih strani tretjih oseb, vendar upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in informacije na spletnih straneh tretjih oseb.

PRAVILA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta) in drugo veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov skrbi za varnost vseh osebnih podatkov, ki jih pridobi preko teh spletnih strani.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Vaše osebne podatke zbiramo le, če jih posredujete sami, na primer ob oddaji kontaktnega obrazca, ali ob oddaji obrazca za povpraševanje.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki jih posredujete sami in informacije, ki jih zberemo s pomočjo piškotkov uporabljamo izključno v namene statističnih analiz obiskanosti spletnih strani, za komunikacijo ob oddaji kontaktnega obrazca ali obrazca za povpraševanje, za posredovanje e-novic ali za druge namene, s katerimi ste se strinjali ob posredovanju svojih osebnih podatkov.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Vaših osebnih podatkov, ki ste jih posredovali preko spletnih strani in informacij, ki jih zberemo s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če bodo tako zahtevali pravosodni organi. Dostop do nekaterih osebnih podatkov in dostop do informacij, zbranih s pomočjo piškotkov, ima samo podjetje, ki je naše spletne strani postavilo in s katerim imamo sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. V namene statistične analize obiskanosti spletnih strani s pomočjo piškotkov se uporabljajo anonimizirani podatki.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Informacije, zbrane s pomočjo piškotkov, za namene analize obiskanosti spletnih strani se hranijo v sistemu Google Analytics in so anonimizirane.

Vaše osebne podatke hranimo samo toliko časa, kot je potrebno za izpolnjevanje namena, za katerega smo jih pridobili, ali kot je potrebno za izpolnjevanje zakonskih zahtev.

VAŠE PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV

Skladno z GDPR uredbo imate pravico kadarkoli zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, imate pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora zoper obdelavo. V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj o obdelavi vaših osebnih podatkov in v primeru dostopa, sprememb in izbrisa vaših osebnih podatkov se obrnite na upravljavca spletnih strani.

UPORABA PIŠKOTKOV
KAJ SO PIŠKOTKI

Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in njegovih interesih ob obisku spletnih strani. Vsebina piškotka se shrani v dostopni napravi (računalnik, tablica, pametni telefon) uporabnika v posebni mapi. Sami se morate odločiti ali dovolite shranjevanje piškotkov na vašem računalniku, vendar spletne strani delujejo optimalno, če so vsi piškotki omogočeni. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi s pomočjo izbranih nastavitev spletnega brskalnika.

VRSTE PIŠKOTKOV

Nujno potrebni piškotki
To so piškotki, ki so vedno omogočeni in potrebni, saj omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani ali nudenje storitev, ki ste jih sami zahtevali.

Izvedbeni in funkcionalni piškotki
Ti piškotki omogočajo izboljšano funkcionalnost naših spletnih strani. Omogočajo, da si spletno mesto zapomni vaše izbrane možnosti. Uporabljajo se samo za izboljšanje delovanja spletne strani.

Ciljni ali oglaševalski piškotki
Ti piškotki zbirajo informacije, ki zagotavljajo boljše prilagajanje oglaševanja vašim interesom. Z odjavo od teh piškotkov, vam prikazana oglasna sporočila ne bodo ustrezna vašim preferencam.

SEZNAM UPORABLJENIH PIŠKOTKOV NA NAŠIH SPLETNIH STRANEH
Cookie names Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose

Splošni pogoji poslovanja podjetja Ged design so veljavni  od 1. januarja 2020 do preklica.