Ged design Georg Gedl industrijski dizajn

Industrijski dizajn zadnje stene

V avgustu je industrijski oblikovalec Georg Gedl aktivno sodeloval z razvojnim oddelkom Plastoforma pri preoblikovanju modulov za konceptno zadnjo steno avtodoma.

industrijski dizajn

Georg Gedl je moral v ta namen preblikovati modularne elemente, narejene iz termoformiranega ABS-a. V novi zadnji steni so po predpisanih normativih vgrajene nove modularne luči Shapaline, ki jih izdeluje nemška tovarna Hella. Nova preoblikovana zadnja stena (prvič predstavljena lansko leto na caravan salonu v Düsseldorfu kod design koncept) je predstavljena na razstavnem salonu Plastoforma v Düsseldorfu, ki se je uradno odprl 26. avgusta in traja do 3. septembra. Poleg zadnje stene je razstavljenih še nekaj drugačnih idej za postavitev luči v modularnem elementu. Na teh idejnih elementih so luči narisane računalniško (CorelDraw) in izdelane v našem podjetju Ged Design.

industrijski dizajn

Idejni modularni element

Fotografije so nastale ob postavitvi razstavnega prostora v Düsseldorfu.

industrijski dizajn

Zadnja stena

industrijski dizajn

Zadnja stena

industrijski dizajn

Modularni element